Deze Alpen Kreuzer was een trouwe vakantieganger en maatje naar Frankrijk. Nu is deze geschikt en om te bouwen naar een ruime aanhanger - bagagewagen - karretje. Het binnenwerk (hout) is in goede staat (droog). De Tent is niet meer aanwezig. prednisone 5mg tablets side effects

Locatie Harderwijk- videos de cipro para descargar

Vraagprijs 125 euro diflucan capsule 150 mg cena

Telf: 06 511 66 248 fluoxetine solution stability

taking 100mg of viagra

007 viagra roger moore
farmacia online cialis generico

Uit het rapport Watergebruik Thuis 2013 blijkt, dat de Nederlander de afgelopen 2 decennia steeds minder drinkwater gebruikt. Dit onderzoek wordt sinds 1992 in opdracht van Vewin door TNS Nipo uitgevoerd en laat een dalend watergebruik zien. Was het gebruik per persoon in 1992 nog 135 liter per persoon per dag, in 2013 is dat nog 119 liter. Een afname van 12 procent. Ten opzichte van 2010 is een lichte afname gemeten van 1 liter. Aan het onderzoek namen 1349 respondenten deel. Wat in 2013 opvalt is dat we meer met de hand een afwasje doen, langer onder de douche staan en nog maar 1 keer in de 25 dagen in bad gaan.

Vaatwasser en wasmachine maakt mens zuiniger
De afname van het watergebruik van de afgelopen twee decennia komt vooral door zuiniger geworden apparatuur en toiletten. De onderzoeken laten een dalend watergebruik zien bij zowel de wasmachine als de vaatwasser. De laatste jaren levert ook de mens een bijdrage aan de afname van het watergebruik door bijvoorbeeld minder gebruik te maken van de vaatwasser.
Sinds 1992 wordt de hoeveelheid watergebruik van wasmachines en vaatwassers gemeten. In 1992 had een wasmachine nog 100 liter water nodig. In 2013 halveerde dit bijna naar 53 liter per wasbeurt. Ook de vaatwasser nam met veel minder water genoegen: respectievelijk 25 toen en 14 liter nu.
Tegenover deze zuinigheid staat de toename van de doucheduur. Nog nooit stonden we zo lang onder de douche als in 2013: gemiddeld 9 minuten per keer. In 1992 was dit nog 8 minuten, waardoor gemiddeld 8 liter water meer per douchebeurt wordt gebruikt.

Handige handafwas in top 5, bad eruit
Nieuw in de top 5 van groot watergebruikers is de handafwas. Ten eerste komt dat doordat mensen steeds vaker met de hand de afwas doen. Ten opzichte van 2010 deden we dat 15 procent vaker. Ten tweede is het aantal mensen met vaatwasser voor het eerst gedaald. Van 70 procent in 2010 naar 66 procent nu. Sinds 2001 komt het bad niet meer voor in de top 5. Het gebruik van het bad kende in 2013 zijn dieptepunt: de kuip wordt nog maar 1 keer per 25 dagen gebruikt.

Top 5 watergebruik thuis (p.p.p.d.)
1 douche 51,4 liter
2 toilet 33,8 liter
3 wasmachine 14,3 liter
4 wastafel 5,2 liter
5 handafwas 3,6 liter

Meer spoelonderbrekers, minder gebruik
Wat verder opvalt, is dat het watergebruik via het toilet na een twee decennia lange daling is gestabiliseerd. In 1995 beschikte 39 procent van de huishoudens over een toilet met een spoelonderbreker, in 2013 is dat 77 procent. Hierdoor daalde het watergebruik. Sinds 2010 zijn we de spoelonderbreker echter minder gaan gebruiken. In 2010 nog in 71 procent van de gevallen, in 2013 is nog maar 65 procent van de toiletbezoekers bereid om de onderbreker te gebruiken. Hiermee wordt het effect van het toenemend aantal spoelonderbrekers vereffend.

Espresso
Het onderzoek toont in de rubriek koffie/thee een lager watergebruik. Het vermoeden is enerzijds, dat anders koffie wordt gezet: meer per kopje met espresso apparatuur en minder volle potten. Anderzijds kan de toename van een zogenaamde 'cooker' ook een rol spelen. Dit toestel levert kokend water à la minute, wat niet altijd onder het gebruik van een keukenkraan wordt geschaard. Vewin zal het consumentengedrag binnen deze rubriek voor het volgende rapport verder laten onderzoeken. zoloft heat rash

can clomid cure low sperm count
prednisone did not gain weight
propranolol modified release dosage
london drugs online pharmacy